Atferdskonsultasjon på hund

 

Hvorfor komme til en konsultasjon? Hva gjør man der? Hvilken form for tiltak vil kunne hjelpe på min hunds problemer? Vil min hund bli bra?

Spørsmålene er mange, og svarene vil være ulik for hvilke typer problemer som har oppstått, og avhengig av hvert enkelt individ og trenerferdigheter til eieren(e). Derfor er det viktig å gjøre en grunndig undersøkelse av hundens fortid og nåtid, samt en veterinærundersøkelse. Deretter vil det kunne være mulig å stille en riktig diagnose. Konsultasjonene består av kartlegging av problematferden, og en gjennomgang av aktuelle tiltak. Hundens problem vektlegges og atferdsmodifiserende tiltak iverksettes evt. behandling av sykdom. Dette gjøres gjennom et skjema, en samtale, praktiske øvelser og veterinærundersøkelse. Det kan også bli nødvendig med en mer dyptgående veterinærundersøkelse slik som blodprøver og røntgen m.m.

Atferdsmodifiserende tiltak består som oftest av forandringer i rutiner, innlæring av nye belønningsmetoder, nye øvelser og tanker hos eier. Alt er avhengig av hva problemet er.

Inkludert i prisen er veiledning på e-post og telefon i seks måneder.