Tone Hope Andreassen er eier av Bestevenn.no.

I tillegg leies inn kompetanse til spesielle kurs.

Hundeeierskolen ved Fjellanger Kompetansessenter 2005-07

Hundefag ved Høgskolen i Nord-Trønderlag 2007-2008

Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (NMBU), atferdskonsulent på selskapsdyr med fagene;

- Etologi og antrozoologi

- Læringsteori (teoretisk og anvendt)

- Dyrevelferd og lovgivning

- Atferdskonsultasjon- obervasjon, kartlegging og veiledning

- Atferdsfarmakologi

- Atferdsproblemer hos hund og katt

 

Student hos atferdskonsulent Gry Løberg siden 2007

Erfaring med dyreassistert aktivitet

Erfaring med mange ulike raser, også miniatyrhunder

 

Growing Up Canine - Dog social & psychological development with Gail Fisher

How to Become a Profesional Dog Trainer with Mychelle Blake, MSW, CDBC

Sykdom og skade på sportshunden, Maxmi Melwani, NVH

Clicer-Expo Danmark 2016

 

Studentmedlem i Foreningen Norske Etologer

Medlem APDT (Association Pet Dog Trainers)

Mange ulike kurs i NKK-systemet

Mange ulike kurs i lokale hundeklubber

Kurs hos Anders Hallgren, Sofia Yin, Turid Rugaas, Maj-Brit Iden m.fl.

Kan veilede i hundespørsmål

Hundmedborgertest-sertifisert testleder 2012